ЦВЕТКО НИКОЛАЕВ 


     Цветко Николаев е роден на 07 февруари 1920 г. в село Нови Хан, Софийско.
     Основното си образование завършва в родното си село, а средното - във Велико Търново и Първа мъжка гимназия в София.
     Член е на БЗНС от 1945 г. Негови статии и разкази са публикувани в столичния печат. Със свои произведения участва и в литературния сборник "Детелина" - 3 том, издание на Съюза на писателите земеделци. В тях той отразява страданията и репресиите на комунистическия режим, както и красотата на българското село и усилния живот на селския труженик.
     Селановски е автор на книгата "Усилни години" (2001 г.) и краеведческата монография "Нови Хан през вековете" (2004 г.).      Член е на Съюза на писателите земеделци в България.

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ

начало   назад   за СПЗ