ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ 


     

     Пенко Керемидчиев е роден на 11 януари 1927 г. в град Панагюрище.
     Завършил е българска филология в СУ "Климент Охридски".
     Преподавал е български език и литература в Девин, Сопот, Калофер, Копривщица, Раковски. Негови произведения са били печатани в много регионални и национални периодични издания.
     Разбирането му за поезията е, че тя трябва да служи на човека, като изразява неговите мисли и чувства, за да го възвиси нравствено и духовно.
     Пенко Керемидчиев е автор на стихосбирките "Откраднато слънце" (1994 г.), „Разпятие” (1998 г.) „Непокорена летопис” (1998 г.), „Пронизана душа” (2000 г.), „Изстрадано време” (2002 г.), „Венец от живи рани” (2004 г.), „Видения”, (2006 г.), „Недосънувани блянове”, (2012 г.), „По-приказна от приказка” (2013 г.) и „Песента на щурчето” (2018 г.).
     Член е на Съюза на писателите земеделци в България.

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ
начало   назад   за СПЗ