КИРИЛ НАЗЪРОВ  
     

     Кирил Стефанов Назъров е роден на 02.11.1941 г. в с. Драгуш, Петричка община. Основно образование завършва в родното си село, гимназия в град Петрич, а българска филология - във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Работи като учител в с. Яково, Петричко, в курорта Боровец и в Механотехникума в Благоевград. От 1978 до 1983 г. е драматург на Благоевградския куклен театър. От 1983 до 1995 г. работи като редактор на сп. "Картинна галерия", зам.-главен и гл. редактор на най-популярното детско списание у нас "Славейче".
     Член е на Съюза на българските писатели от 1980 г. Бил е председател на Детската секция към Съюза, а понастоящем е член на Управителния съвет.
     Пише предимно за деца. За възрастни е издал книги с афоризми, басни, епиграми, шаржове, както и повести. За деца е публикувал книги със стихове, гатанки и проза. Негови книги са преведени на руски, естонски, полски, сръбски, румънски, испански и английски език. Стихотворения и гатанки от Кирил Назъров са включени в учебниците за І, ІІ, ІІІ и ІV клас.
Редактор е във вестник "Литературно земеделско знаме". Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на писателите земеделци в България.
     Повече за живота и творчеството на Кирил Назъров можете да прочетете тук


НОВИ КНИГИ

начало   назад   за СПЗБ