СЪЮЗЪТ НА ПИСАТЕЛИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В БЪЛГАРИЯ води началото си от 17 май 1946 година, когато в село Руска Бяла, Врачанско, е учреден Клуб на писателите земеделци от автори, публикували свои стихове, статии и разкази на страниците на вестниците „Народно земеделско знаме” и „Младежко земеделско знаме”. Клубът е просъществувал до есента на 1948 г. в условия на тотално преследване на членовете му от Държавна сигурност и комунистическата власт.

Учредители на Клуба на писателите земеделци са Методи Йорданов, белетрист от село Игнатица, Врачанско, Пенко Тодоров, поет от село Смочан, Ловешко, Иван Йорданов, белетрист от село Руска Бяла, Врачанско, Димитър Цветков, поет от село Руска Бяла, Врачанско, Цветко Борисов, белетрист от град Враца, Йордан Борисов, поет от град Враца, Петър Илиев, поет от село Згориград, Врачанско, Верка Костадинова, поетеса от село Руска Бяла, Врачанско и Цоньо Неделкин, поет от село Галиче, Врачанско.

До разтурянето на Клуба през 1948 г. като негови членове се включват земсистите Йордан Трухчев от град Елена и Мито Петров от село Макреш, Видинско.

След 10 ноември 1989 г. се правят няколко опита за създаване на творчески съюз, който да обединява автори – членуващи в БЗНС, или съпричастни към земеделската идея, включително репресирани по време на комунистическата власт.

Създаването на Съюз на писателите земеделци в България води началото си от 1996 г., когато по инициатива на Йордан Борисов и Боян Стоянов от град Враца, членове на разтурения през 1948 г. Клуб на писателите земеделци, е отправен Апел към литературните творци – земеделци по убеждение, да се съберат, за да учредят творчески съюз на писателите земеделци, живеещи в България и чужбина. Подготвен е проектоустав. Със съдействието на главния редактор на в-к „Земеделско знаме” Искър Шуманов, събранието се провежда в редакцията на вестника, в град София, ул. „Врабча” №1. На събранието присъстват главният редактор на в-к „Корени” и председателят на Сдружението на писателите земеделци със седалище град Шумен, както и представителите на БЗНС Петко Илиев и Георги Пинчев.

Събранието взема решение да се учреди Съюз на писателите земеделци в България, с печатен орган в-к „Литературно знаме”. На същото събрание е взето решение и за издаването на литературен сборник „Детелина”, в който периодично да се поместват значими творби на членовете на Съюза на писателите земеделци в България.

Учредители на Съюза на писателите земеделци в България стават Искър Шуманов, журналист от София, Георги Киришев, поет от село Лозен, Хасковско, Пенко Керемидчиев, поет от град Панагюрище, д-р Иван Цолов, поет от село Гиген, Плевенско, Йордан Борисов, поет от град Враца, Боян Стоянов, белетрист от град Враца, Страхил Планинец, поет от Германия, Петко Огойски, поет от град София, Иван Селановски, поет от град София, Стоян Колдов, белетрист от село Лесново, Софийско и Васил Калфов, поет от град Кюстендил.

По предложение на Искър Шуманов, посмъртно са приети като членове на СПЗ авторите Никола Бежански и Герчо Джамбазов.

Съюзът на писателите земеделци в България е регистриран в Софийски градски съд с Решение №1 от 29 октомври 2002 г., постановено по ф. дело №3223/2002 г., с Управителен съвет в състав: Георги Киришев, Боян Стоянов, Иван Димитров (Селановски), Стоян Колдов и Йордан Борисов. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет ЙОРДАН БОРИСОВ.