ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН

Есен... Слънчеви петна по тротоарите, вятър в лицата, дъжд от пожълтели листа...

В такъв ден се събраха писателите земеделци за поредна творческа среща. Залата на улица „Юрий Гагарин” отново ги приюти, и обвити в светлата й атмосфера, те се отърсиха от ежедневните си грижи и оставиха Духа и Музата да ги отведат далеч, далеч.

Но това не стана изведнъж. Събранието, както е редно, започна тържествено, съгласно обявения дневен ред. Думата взе г-жа Маргарита Нешкова, наскоро поела нелекия кръст на секретар-касиер на Съюза на писателите земеделци и технически сътрудник на в-к „Литературно земеделско знаме” /а както Читателят знае, тя само за няколко месеца издаде и две прекрасни стихосбирки/. Всеки, който не я познава, би останал учуден от способността на тази дама да си служи чудесно както с римите, така и с цифрите. Тя изнесе доклад за финансовото състояние на СПЗБ и ЛЗЗ; никой от присъстващите не се учуди, че то не е цветущо – членският внос е символичен, други приходи няма – само горещи земеделски сърца, туптящи с пулса на любимия вестник, единствена връзка между хората, които не се поддадоха нито на евтини обещания от страна на нечисти люде, нито на отчаянието, с което ни облива нечистата съдебна система. След нея думата взе председателят на Съюза г-н Йордан Борисов. В словото си той разгледа творчестия живот на сдружението като цяло, както и на отделните писатели-земеделци – издадените през годината нови книги, проведените срещи с читатели и почитатели, ученици и сдружени земеделци от цялата страна. Но все пак, основен акцент в доклада му беше бъдещото развитие, а не отчитането на минали резултати. С единодушие бе прието предложението му най-после да бъде осъществен проектът „СБОРНИК ДЕТЕЛИНА – том 5”. Приет бе регламентът за събиране на произведения и средства за издаването му, а именно – всеки автор може да участва с 1 до 5 стихотворения, като заплаща по 5 лева на страница, както и с проза до 10 страници, при същата цена. Разбира се, приемат се и дарения, като както авторите, така и дарителите могат да получат безплатно екземпляри от книгата, кратни на сумата, с която са участвали в проекта.

Може би най-вълнуваща бе следващата точка от дневния ред – приемане на нови членове. И това бе така не само за кандидатстващите творци, но и за членовете на съюза. С акламации бяха приети кандидатурите на Надежда Цанева и Георги Козарев, вече добре известни на читателите с публикациите си в „Литературно земеделско знаме”. Твърде различни като автори и личности, като житейсти съдби и творческа реализация, те всъщност и дълбоко си приличат – по любовта си към словото и истината, по способността си чрез словото да отстояват истината.

Неусетно есента влезе в залата, слънчевите петна танцуваха по пода, по стените, и – вместо вятър – по лицата на присъстващите. Сбирката изгуби характера си на Общо събрание и се превърна в истинска творческа среща. Всеки от присъстващите искаше да сподели с останалите новите си стихове, идеи за нови книги, да разкаже за срещите си с читатели, да повдигне парливи теми. Кирил Назъров накратко представи новите книги на Стоян Колдов, Ивета Врескова и Иван Цветков. Дора Манчева, позната като муза, певица и автор на кратки разкази, се оказа и чудесна поетеса. Силно впечатление направи изказването на Живка Танчева, във връзка с преиздадената под нейна редакция книга на Райко Даскалов „Борба за земя”. Връзката между словото и земята, между литературата и идеологията винаги е била съществена в средите на писателите-земеделци, винаги е преминавала като стрела от миналото, през настоящето, към бъдещето. За да запазим наследството си, за да имаме бъдеще, трябва да браним същината си, Духа си. Всички се съгласиха, че Съюзът на писателите земеделци и в-к „Литературно земеделско знаме” са огнището и пламъка, които дават живот на земеделското слово и земеделската идея.

Уважаеми Читателю,

Този есенен ден показа, че сме запазили жаравата в огнището и повярвай ни, огънят ще пламне!

 

ЛЗЗ