БОЯН ИЛИЕВ  


     

     Боян Илиев е роден на 7 юни 1931 г. в с. Найден Герово, Пловдивско. Основно образование получава в родното си село, а гимназия в с. Голямо Конаре, днес град Съединение. Дипломира се в Учителския Институт в Пловдив.
     Става член на БЗНС в с. Калековец, където е учителствал и живее. Стихове пише от ученическите си години.
     Публикува в местния печат и във вестниците "Земеделско знаме" и "Литературно знаме". Негови творби са включени в сборник "Детелина" - том ІІ, ІІІ и ІV.
     Автор е на стихосбирката "След изгрева".
     Член е на Съюза на писателите земеделци в България.
     Боян Илиев почина на 29.08.2012 г.

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ

Читанка по родолюбие и човешка нравственост -послеслов от Петко Огойскиначало   назад   за СПЗ