АТАНАС ЛИЧЕВ  


     Атанас Личев е роден на 14.08.1930 г. в село Дълбок извор, Първомайско.
     Основно образование получава в родното си село, а гимназиално в град Първомай през 1948 г.
     До постъпването му в трудови войски през 1951 г. работи сезонна работа. След уволнението от казармата през 1954 г. е назначен като нередовен учител в село Татарево.
     През 1958 г. завършва задочно полувисшия учителски институт в Пловдив със специалност математика, физика и физкултура. Има 32 години педагогически стаж, 27 от които в родното си село. Една година (1990 г.) работи като председател на временната кметска управа в село Дълбок извор.
     Член е на БЗНС.
     Печатал е свои стихове, статии и епиграми в периодичния печат, участва в литературния сборник "Детелина" - ІV том. През 2008 г. излиза от печат сборника с епиграми "ТРЕСКИ".
     Член е на Съюза на писателите земеделци в България от 2005 г.

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ
начало   назад   за СПЗ